rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24413 — VPS 2016 - host254534 - BHS

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
26.05.2016 20:39

Wystąpił problem z siecią na hoście hot576656 w Gravelines. Problem dotyczy:

vps197185
vps211520
vps211808
vps218111
vps218747
vps218756
vps218767
vps218770
vps218783
vps218798
vps218820
vps218821
vps218866
vps218877
vps218899
vps218916
vps219002
vps219055
vps219062
vps219072
vps219082
vps219109
vps219112
vps219127
vps219161
vps219180
vps219221
vps219296
vps219321
vps219426
vps219499
vps219588
vps219628
vps219648
vps219649
vps219710
vps219756
vps219766
vps219770
vps219811
vps219939
vps220098
vps221225
vps223042
vps224460
vps229764
vps230846
vps230899
vps231066
vps231203
vps231333
vps235455
vps239714
vps239768
vps240594
vps245017
vps246287
vps246288
vps250758
vps256307
vps257684
vps257817
vps257818
vps259073
vps259934
vps260399
vps260876
vps265111
vps270443
vps273911
vps276283
vps278129
vps280172
vps280257
vps280477
vps284090
Data:  poniedziałek, 30 maj 2016, 10:40
Powód zamknięcia:  Done