rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24474 — VPS 2016 - host628213 - GRA

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
1.06.2016 05:32

Wystąpił problem z siecią na hoście host628213. Serwery VPS zostaną przeniesione:

5e7ebc81-fe56-43ad-8e68-da1dae3c3223 | vps208332
c62357a6-ae29-49a7-877b-13467fd3f897 | vps213159
d3af2e40-33ea-42f0-8420-753d160efa13 | vps219203
a9f29ac4-4822-4ec7-8ca2-3209a0ca5516 | vps222645
5c954c25-9acd-4122-88fb-f4b8b07a7a23 | vps223008
83a8f45e-1ac1-4aea-89d1-7ac06b344148 | vps223642
8e29ff10-608b-4999-acbf-763515490533 | vps224143
fc6355b5-155b-4c8f-aee6-809c0e37f99e | vps225354
218e9310-4e76-41cf-b21a-2a18a429eff4 | vps225387
c44e2256-8922-438e-899b-d6d082542891 | vps225608
b4083d0c-00d4-4960-b7fc-822b861ed587 | vps225698
118f7755-1e9c-4e5a-92ca-aec68faf1f90 | vps225857
0dda03fa-c470-4670-81cb-46d07866e11e | vps226144
c02974e9-497e-473d-b65e-b139dfdefb4b | vps226633
d00de4a1-4b4e-4d96-beb4-9c29df400c1f | vps227139
b053b3ef-15bc-4bc2-b4f0-c97174903b93 | vps227226
5b39e5a4-98f1-4b20-aaa4-21283d9e64fb | vps227372
8f915c5c-2522-4d83-adc1-33826df58324 | vps227373
0ad999ab-7058-4a52-84d9-88d81b58da3b | vps227374
46af6c3c-cd9e-4abd-a6e3-fa29ba2237b1 | vps227397
c8319648-e01c-4b36-b6a5-bd24f9958a85 | vps227404
399e9f62-4058-46d5-8cb9-454ba7417968 | vps227406
eda78dc4-fce9-4748-bde4-e5171340efa3 | vps227426
b1b741c5-8611-49ff-b7b8-5edbcefb429a | vps227452
18117ff2-baf0-47db-98fc-7776bec3cb5a | vps227453
cfba1d5b-98ff-481a-a063-3e5287333282 | vps227458
4c73ddbf-ca5a-4557-8c99-a18d7253b6cf | vps227469
9cee4e96-550f-40c4-8c9e-ac411d169fc8 | vps227471
b57fa919-1e47-4929-bfba-d3f196980d4b | vps227487
d1b33a74-a93f-4027-85d5-8953c276fc02 | vps227492
a19fda2f-8417-4633-9db0-200dd084a911 | vps227496
e021e5ef-7511-4925-ab0d-6bcbb25f9054 | vps227497
3925fea0-d7a0-41ca-8a75-970adf7dadd5 | vps227501
986eca73-85af-48d3-bf0d-806478bf6e63 | vps227505
1c6bfff8-d1e5-487f-be4e-3d4e52a49897 | vps227513
a206af28-f366-44e4-884e-150b90f0679d | vps227519
b44de878-eb6a-4915-b6a9-1ec93e54402b | vps227536
6b8b9382-8b44-4419-8929-aa0f8d0ea77b | vps227546
77a723e4-f891-4806-ae29-d56f8c8995c8 | vps227550
01389a3b-59ef-47db-9d31-00c13e043827 | vps227559
f8a8af70-174a-49de-97ee-2c0578bd97aa | vps227563
06cfb5b8-5936-473d-9d2f-56f6a2ec32f3 | vps227568
aa1b3f4c-335f-4bc2-a99e-2a7ac9360062 | vps227583
f25d3c0a-2bc6-41ed-ba6a-ba9f80dee996 | vps227705
4fe5d998-b4d8-45c3-b04b-a601383c3830 | vps227831
39533863-415f-4170-99a3-650d564256b0 | vps227887
758487d4-fafb-4a6f-a03b-f7887d466536 | vps227956
0c63cf49-1b18-4256-a72c-9652352cac21 | vps229011
f81ae51a-e5d5-402c-b08f-b3beeb67bf0c | vps229259
fc9d214f-1690-4ed6-bff2-b873ba1e9870 | vps230026
28a1b645-ade9-4e2c-a226-52d4a20c1b0c | vps231256
adcb2eb5-9801-46b0-837c-94599fc3e1e3 | vps231322
fd474ab7-bfb5-4861-adb2-cc1fa4e6d85c | vps231595
3d420dca-a230-415c-86ad-91d8728a0853 | vps231649
e7e9dd16-d510-42e1-a0e8-aa596e812cbe | vps231895
0e21302b-bf7a-4674-8001-26fe727c2ce5 | vps232493
27d1893c-14cd-4228-96ab-b1120c5aa471 | vps232857
fe90917a-28cd-45d6-86f7-cc338ea28d7b | vps235559
e10096d5-27a1-47cc-bd5f-962b01169133 | vps235618
63a09449-829c-41b3-9a0d-850778e59a1d | vps236641
ace28652-ff8b-4fd7-9c80-07e51298ca01 | vps236717
be271fec-986f-4175-b9fe-d5f5ad5b1535 | vps237277
407991b2-0788-481e-9c68-72d6ab0df0bf | vps238836
315d1989-189e-4515-ae31-bafb50a08e23 | vps238838
007f8a0d-9235-4320-8bc8-852a4ca72cf8 | vps239401
0dc8175d-af09-4a4f-9ebc-ab458c1ea6ce | vps239594
29eb8268-f2aa-4557-a4cf-724d6fd8d825 | vps239621
1520506e-18a9-42ac-8e90-a432cb3296df | vps239626
b6c45095-286a-4356-9727-62dcff13ee63 | vps239968
003fbf07-3519-41f1-bbff-f8b7ee6743d0 | vps239969
0269cb1d-48a7-4e2e-871f-035c579f8146 | vps244477
ea11feec-7876-4916-a944-12ed4fe812a5 | vps244523
5855f325-39a4-4e0f-b9e4-abadaa5e0fdc | vps244564
672688a0-8518-4f26-8cb4-07e2e04e3581 | vps244866
21a762c4-849c-4a4e-91ff-91e44ad9a9ef | vps245455
7e10e372-66a8-465e-aaf5-023f8ed1459e | vps246099
f8aa8002-4732-4325-9306-0169875db108 | vps246778
36c1122d-0897-40d2-921d-c3b43baa1e60 | vps247454
f677a4b4-5e31-4348-82c1-4cf6e62eb8c8 | vps248441
5f909c3c-f077-46cf-9512-27eb7ebe6ba0 | vps253148
bc5492a4-6742-4f06-8254-707276cab8ba | vps254292
3a26df8b-af5f-419a-8d79-7e81af568976 | vps254401
9694be65-78eb-456c-8680-1bacb314fd99 | vps256819
d25e7cdc-44b5-484a-8c9a-ab4e50b06c6f | vps258643
c0e4a39e-e950-4c0b-9be9-081936fe7099 | vps259076
627f8053-c0ba-4df7-84df-6ff31507005d | vps259506
f39d49a6-05d9-4218-b74b-7dab3f78fdfc | vps259735
b43da5de-e3fe-495e-81d0-879992d62467 | vps260362
bbe378fe-aadf-4f4b-88ba-8915ad7a1efe | vps260720
a745a938-1bc1-4772-84e9-1271d5f44594 | vps260757
bb249ab7-f8bb-4345-83f6-07d61bfd3241 | vps262927
3dfc5675-8148-4db0-9ebf-718e95bb0f96 | vps263129
d2bad345-99a8-406a-a417-a5894f5d2f9a | vps264467
33044624-14ba-4ae2-ad76-4e2de2ce39a4 | vps264542
db805ab9-ca3a-42e0-a721-60ed298fe999 | vps264924
3814522c-ba15-4382-a133-d41916671789 | vps266318
89f0d756-2a4b-40a0-b2ed-4c7373bd02a6 | vps267195
21380817-b64f-4cc2-a495-faa4544c742e | vps267197
594825f3-dbe3-44bf-87b1-058144f93191 | vps272142
898656d5-2823-452b-9090-4a526979125a | vps272248
160ec03f-121f-4c6f-8605-ce7b4c22a692 | vps272533
934a40b8-b0ea-42f2-ae7c-66c152637a0d | vps273677
b25b2be7-e367-4402-983a-e75e81fb0768 | vps273754
15713585-b95b-47e7-8a2b-f41437e1a037 | vps274471
e7ad469c-640a-4ad2-9c13-4faca9592751 | vps275471
125f35b6-c9b7-4ad4-9429-75c3d36de737 | vps277554
0cfe7b3e-8623-42a2-a65f-1722d4c391e8 | vps277555
3f8f2355-08d5-4d6d-a7b6-00bf6824538a | vps278396
5c25fea0-101f-4c87-8798-a8110578e024 | vps278565
b7623708-58a4-4b38-b8aa-46dc790e0c53 | vps278923
6fedcef3-5ae2-4732-8c8d-63864c962837 | vps279017
ed2a25f6-d32e-46b8-80de-072689d44413 | vps280540
b9bac1a5-8949-4030-90fb-9a29bb9915b7 | vps281338
17c92050-9f4e-40ce-9756-3de9b714431e | vps283541
51645683-ecd2-4b55-b0fc-2c37de89fcc1 | vps283582
3425ac57-c266-46ea-aedc-c30b9e107c54 | vps284122
69dad6b0-ede3-4f12-a4cd-c8aa1b0df317 | vps284465
90a95e0a-f043-4822-bf21-e8837fbf67c3 | vps284643

Data:  środa, 01 czerwiec 2016, 10:31
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Usługi zostały przeniesione.