rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24588 — Public Cloud - host574598 - GRA

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
07.06.2016 18:22

Wystąpił problem z hostem host574598 w GRA. Problem dotyczy tych serwerów:

691bc5e7-9efd-4047-b878-e0dba36e3bfa | vps107270
9927c88c-ec8e-4720-a4c9-dd1acc7a0d25 | vps207758
9b8a1260-f0ca-44bd-a61f-931065722299 | vps207853
5e7c020f-9693-4545-84aa-3b0f2eefb349 | vps207854
31d30be4-f458-4790-bf9e-03527e9e55cd | vps212079
a1209479-acd6-4590-8d45-da2182f0c2e8 | vps218712
b3126b03-5d92-44ff-aba2-cfae8437a337 | vps221409
e5317d3d-8804-4788-bd09-85591727351c | vps221417
2bc0bdf8-a725-4760-8edc-83afa006a607 | vps221445
ad840a18-ab16-42f3-a0fe-09f483c4acd4 | vps221465
0b782cd0-169d-4c79-aa41-0d4aa4112703 | vps221801
3bf3eeed-4424-410b-98fe-1603576d1a78 | vps221877
24ae2b09-712f-40b2-a4a4-3b53b50cba77 | vps221956
c1c1d97c-f53d-4e2c-932e-6288fc33e88e | vps222005
4d40247e-a072-44ee-8289-7345a5d8f48e | vps222013
0f9b2390-3f6b-4584-89c8-1e7344c5518f | vps222021
6d956029-4350-4656-b067-72f884689e27 | vps222105
b7df23a3-7409-4f4d-8292-239ef06a8452 | vps222141
539490d9-5843-4a57-8805-8d1db7c65764 | vps222569
66b91999-346c-4622-a6bf-88caa3662f82 | vps222571
3aec199e-3a31-46b3-9d37-b86b316e2504 | vps224802
71190dce-db88-46e2-a032-7e703d12f51f | vps229911
c13cab02-7a7b-47ff-82f3-b0cb278d4b24 | vps232125
a2c6208a-58cd-4d81-8c9c-bdaa61f362d3 | vps237231
ec6dbf8a-7058-4dcf-807e-fe947238ab0a | vps237701
6c33bb48-0e35-49a1-ad12-a2e3f5bb23eb | vps238087
554a7d46-2526-4aa5-9749-221e1dbf2dd7 | vps238798
995efefb-2f57-4115-aedd-e93d9e8b0f4e | vps239242
00020cf4-98a0-465a-9aca-b269692b17a9 | vps239651
66c97bd4-7889-417e-ad85-5337fe90709b | vps240106
fe53f186-937a-47be-926f-27fefdca65cc | vps243343
6d8cfadf-5119-4c50-84fb-0ad599bf57e7 | vps243691
468875da-b5a3-48bb-bd6e-40bdf6f96f22 | vps262597
35e63114-0394-4596-bf98-d820dc315ce2 | vps271297
ae162013-b8a7-4a0a-aa6c-87be57e3e36d | vps274545
f8fd8f5a-ad7f-45dc-b31b-6eae764d945e | vps280765

Data:  środa, 08 czerwiec 2016, 09:28
Powód zamknięcia:  Done