rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24644 — Public Cloud - host573005 - GRA

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
09.06.2016 16:37

Wystąpił problem z hostem host5730005. Problem dotyczy:

6b39ed61-f791-405d-9ea7-7b6dbe807c2e | vps204045
30247fda-79d1-4d49-a46b-67527d1c854b | vps207030
cd7f19cf-2e48-421b-b1f0-a12cdf00a6ff | vps208585
b1c7021d-cf0b-4448-985a-5d0fdd277892 | vps208860
93b7a885-cde7-4d45-9ded-ebab1d6d09d5 | vps209062
c3a3496c-df3d-4b01-95e7-4b126a607b0d | vps209821
5f5504c4-c9d7-4160-bdb6-a597630e48b5 | vps210478
3ae8f47e-8a8b-4a88-89f6-8fde77a67845 | vps211378
ba277f11-7613-4da8-97b2-121248f3f836 | vps211446
86503585-f024-4165-a31e-52cc72c4c4df | vps215577
0b26e1f9-f25b-47f8-9b5a-7b9fa90a6125 | vps215638
38de34eb-82a6-4570-be92-9ed553779af8 | vps215878
647a5513-6084-4431-8361-dc9e76c561ba | vps216225
b1584d09-830b-4dbc-844a-f400bcb77655 | vps218528
1345edf1-b6d5-4a4b-845b-14c9fc996163 | vps220695
059ae609-159b-4103-8d88-c0839c3fb43e | vps221161
80f881eb-ebdb-471b-9c1d-62f6ba19d1c9 | vps221563
16533923-f880-42f5-bcca-4edd13fedee2 | vps222162
983d97d3-8ace-4195-8688-befce168e106 | vps222827
420c36d7-1584-4a9e-a417-0e08914ed179 | vps222910
9e09dff4-ece8-4c53-9efe-26e829ffd435 | vps222932
25f57550-c597-4713-b178-8505ff86d617 | vps222935
76fa10fd-0d81-4ff4-b856-c9f558930ceb | vps222961
349e7d7c-cefd-4eac-befe-19c47608ad87 | vps222974
a40f64d1-a4ca-4320-988d-b8b534671a7a | vps222990
89ccb67c-c2a7-45bb-8fc4-8bdb84d94589 | vps223034
3b5726dc-64c1-472b-99ae-6fb7e03696a9 | vps223065
9d373a76-559d-4138-87ba-12c2072185ec | vps223079
2d5aa588-44cf-4a02-81ba-0a3019c01688 | vps223141
7e463716-22f2-49fa-b1e6-5029ca998a87 | vps223142
6d398426-00c8-4743-b9b3-b676b365d300 | vps223195
9d74a91e-f6ff-445e-b75c-df4b5d9aca2d | vps229426
5e7020c9-08f5-4da2-a500-929ac21ac0a9 | vps230421
38f40b03-0478-4e94-9a10-c286d0531854 | vps230482
0ad0c67c-920d-4e29-814e-98f55e901ebb | vps232720
08bb7930-e35f-4c8e-9b53-df6af31f4a3a | vps233402
2638edb0-c5b8-4260-958f-b4559be84e72 | vps234062
8168e28a-7943-489b-b18f-99e465dcc97f | vps234335
972641bd-4e20-4929-a901-5be78d059f90 | vps236092
4382be44-bf13-4223-b3bd-3547cdc8c622 | vps236736
88d8b3b7-0a79-45b6-ab30-ced37160232f | vps237421
493cc814-89fc-4d75-86b9-366e9dd6e3b9 | vps237471
6ebe0931-f48f-494b-afaf-14a4767ebc71 | vps237674
5e433364-1d84-4b81-a8ae-b4d8d2f4bc69 | vps237675
56cf84ce-d84b-4357-b3c6-e50374e9b8e7 | vps237680
490c7037-698c-48b5-99a9-1f69442fe966 | vps237724
4304437e-962f-498a-8241-3d13269a3bc0 | vps237857
0244f04a-a274-4786-8b8d-6df0716d71cb | vps237903
2f990b60-cef0-4c62-9c71-c3e72b0ed461 | vps238051
47c2e5b0-9d40-463a-88dd-951bf9bff858 | vps238080
709bef77-d798-4696-a9a6-bac157dfdc44 | vps238113
355b6479-c00b-4c22-b736-3b182787a1fb | vps238184
d8cf754f-7834-427f-bf91-568d53cc8315 | vps238273
6564619c-a33a-4fd4-ab57-867da940843f | vps238975
719cf899-f0e6-4d7f-a44a-f4163963d986 | vps239814
99b0b7de-d5c4-4068-a049-1ceca62ed39f | vps242473
0c916363-a6d2-4b60-a1ff-699e8cf65908 | vps252009
9f169abe-773c-4b5f-8b7f-773ac80e5f89 | vps252135
7544f3ad-085f-47fd-83d7-c4f427819c9e | vps252223
d9ea887b-d68d-49aa-bc4b-becdc5339f2d | vps253633
12956896-aecc-4024-a532-9d9259b2bcfe | vps254939
c7128562-8517-41b5-ba69-bcb31ebf93ad | vps258202
c6a2c55f-12be-4c0a-9d72-723e0bcc8942 | vps261059
7c776cbe-039a-4208-9411-9f67aefce894 | vps261098
dc48d13a-658e-4eeb-abe0-042cb35c8195 | vps261160
7c42cf36-5063-4269-b303-f979a93c8f4b | vps262762
32a708ec-cac2-402c-b3dc-95ea67b3b842 | vps269040
838f3716-b095-49fb-8a9f-6e1197b3594f | vps272320
ca4a207c-e0e6-4cee-b9eb-2a00d8e2f4e1 | vps275705
26fafdbc-5db7-4bf7-9f46-78379385e16d | vps277187
e30b39dc-c551-4782-86d4-9e147f2353ce | vps277211
686ff9df-e640-422a-921d-9dd9118b0b96 | vps279134
4f99604d-7df5-40f0-9238-22d6b7b3c0bf | vps280285
1541dc61-2b54-4ec4-8961-57c5c5ce4ff6 | vps281669
87a2f86c-9d54-4fb6-b028-6cf67a7c6d52 | vps283153
4574f395-6294-47d6-96b7-02bec90b24b7 | vps286943

Data:  piątek, 10 czerwiec 2016, 08:41
Powód zamknięcia:  Done