rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24648 — VPS 2016 - host642883 - SBG

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
09.06.2016 18:41
Wystąpił problem z hostem host642883. Problem dotyczy poniższych serwerów VPS:

ef0121c6-257c-4de7-8f60-9acb40b13c79 | vps190804
990e4ba9-6470-4e3b-9faa-f9ffcefab4a1 | vps191086
b8b084df-d244-4493-a535-2ac5dc463684 | vps191230
0d39c31e-4df3-4a4f-82b2-4f046aa0f726 | vps191280
0c34b1f1-deed-483c-9d35-3ec2bebfc30b | vps193339
c74ce11b-677f-478d-906f-993dd5964e6f | vps193616
f17e2aae-840c-40ff-b6e5-2623a8b3f94f | vps194961
0a941b08-250c-417a-92b5-dfbc596e1578 | vps194971
cee1a41d-1306-4499-a0fb-bc25a2630f3c | vps196248
3647006e-2a70-40d8-8069-92d3548f73cf | vps200535
5dc86009-9125-42bf-b20f-65a7ec3d6d5c | vps202131
6ee87c96-12a0-40c5-90aa-30d1fbd00a75 | vps211198
991dadf1-1d40-4eef-bd30-9fa47b96ef1c | vps219544
5d38ad87-2d91-44e4-98ff-b690fc231da0 | vps222063
1e544a33-c02b-4130-bbe0-d3f89fd05648 | vps224316
49b474c0-2b65-456d-80b1-cbe164822303 | vps238253
8a0e7bb9-da54-428b-9b95-b2b9d55a9337 | vps241794
bf02cccc-d016-41de-a17f-3e1d0b922da0 | vps241884
9c672388-9047-4c96-810a-57091826e42f | vps245543
a43fdfdb-1c8f-4129-8a1a-6ff181716aca | vps245960
a3ede76d-8380-48eb-b0ea-cadae5547ea6 | vps247811
ae124ea6-b71c-4376-8a65-9db31ae49861 | vps249757
63717cee-6d71-46b5-9012-1e1578c03c32 | vps250249
5e14b1b2-2404-493f-8735-c14ecdbfcb3d | vps250276
b74f7660-1dae-463c-a917-531209d569c2 | vps250289
4325d561-430e-4770-9bd1-94a2fd72ec46 | vps250328
37f266a5-99a8-4517-bd32-be06eb0fab5d | vps250331
ccfd59aa-6499-4a59-a6a6-9974b066500c | vps250337
10af0966-87da-4695-8373-5e38f7b3d490 | vps250341
dc4a2570-f23c-4408-8b09-274df295d67f | vps250362
1cdb592c-5693-4725-8f1f-0c96c4f23011 | vps250382
226b2201-ab69-459d-b411-3186c4e6d71e | vps250411
0d2329e4-d939-4a3b-9f9f-c97432a5322e | vps250468
e4363459-60ea-4360-9c63-92dbacee4dc0 | vps250491
82afbb26-704b-462c-9433-09ef5f82f64c | vps250513
a55306b9-b9a8-4bc4-8488-966c0c6a02ac | vps250557
3e7bbeb9-bcd8-45c0-813b-f2fba6f71d86 | vps250688
50c2f753-a057-4b1d-8637-fca1fa5f2018 | vps250736
cadbd9cd-5051-4435-a3fd-b0472210e7af | vps250753
4c350584-8d40-4895-9141-e98cdca73307 | vps250875
8ffb712b-0e03-4084-abde-a3fc704df1aa | vps254061
9daebeef-2d56-4e14-a054-96d502c68d7a | vps254219
5fcad380-6c37-4cba-9390-95c75e8f7656 | vps256453
c1e2a7b5-bd54-4ea6-9df1-649afe9cce7c | vps258569
ba9ff653-c5a7-4414-b853-5c5f05d2af60 | vps258685
63c462e7-de92-439d-ac92-833533095266 | vps259451
5514a91b-2298-4643-b346-a663786b11dc | vps261402
bdda126e-1983-4b74-a239-087354c3705a | vps262744
0bda8698-c46c-4890-bfee-d6ac1591def2 | vps263255
68ca0e74-d3ba-45cb-a8a8-24f39a2815e0 | vps265015
524c4ffe-e835-4b4b-a0fd-da6fc991e28b | vps265020
8b0d35d6-6695-4f1f-9ee0-3a9315613644 | vps278287
e9785a32-d3d7-4e8e-93c3-14c7cffed39e | vps278620
b34f0772-94d8-4b3b-9900-50a64eca19cf | vps281147
3342d108-a532-4559-bd9b-5f45b2ffc26e | vps281249
646b0691-e440-44af-9cd6-f2c2dbb692de | vps284354
b56b7d05-a6f1-486b-adf5-1328157653d4 | vps284405
20101c4d-c01d-435c-9c59-ddbbf26c8785 | vps285012
c02e1a39-9736-4de2-bd62-72ced25b7438 | vps285901
3e771b63-9113-4b79-a275-22b677c08fcf | vps287019

Data:  piątek, 10 czerwiec 2016, 08:49
Powód zamknięcia:  Done