rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24685 — VPS2016 GRA1 host575654

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
11.06.2016 10:24

Wystąpił problem z serwerem obsługującym poniższe serwery VPS:

vps194030
vps194212
vps194229
vps194240
vps194245
vps194281
vps194311
vps194554
vps194564
vps194585
vps194624
vps194625
vps194626
vps194627
vps194636
vps194643
vps194676
vps194710
vps194728
vps194743
vps194756
vps194765
vps194778
vps194836
vps194856
vps194864
vps194867
vps194889
vps194899
vps194900
vps194964
vps194998
vps195034
vps195090
vps195105
vps195542
vps203208
vps204204
vps204670
vps204813
vps204820
vps204987
vps204993
vps205610
vps205789
vps205940
vps205972
vps206603
vps206612
vps206627
vps206665
vps206950
vps206983
vps207323
vps207938
vps207952
vps208025
vps208412
vps209054
vps209790
vps210453
vps210841
vps210886
vps211382
vps217834
vps218576
vps221129
vps221436
vps222015
vps223289
vps224345
vps226389
vps226986
vps227105
vps229051
vps229539
vps230135
vps230485
vps238801
vps239258
vps239578
vps240272
vps240273
vps240274
vps240275
vps240290
vps240321
vps242108
vps243240
vps247057
vps248175
vps251188
vps254206
vps254213
vps258762
vps259792
vps261010
vps262293
vps262981
vps263889
vps265942
vps267702
vps271506
vps273171
vps273619
vps277639
vps278123
vps281474
vps283064
vps283384
vps284187
vps284370
vps285443
vps285785
vps286860
vps286913
vps287294
vps287570
vps287624
vps287625

Data:  poniedziałek, 13 czerwiec 2016, 08:59
Powód zamknięcia:  Done