rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24855 — VPS 2016 - SBG host650645.sbg1

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
21.06.2016 04:14

Wystąpił problem z hostem host650645.sbg1. Host zostanie zrestartowany. Problem dotyczy:

vps187134
vps187178
vps187192
vps187204
vps187206
vps187230
vps187290
vps187296
vps187317
vps187337
vps187340
vps187363
vps187387
vps187531
vps187561
vps187592
vps187720
vps187834
vps190333
vps190892
vps195036
vps195545
vps197795
vps198350
vps199291
vps199901
vps202047
vps206541
vps206598
vps209791
vps212120
vps218322
vps219558
vps225560
vps240128
vps240344
vps240347
vps244980
vps246147
vps246644
vps246803
vps247159
vps247946
vps253700
vps254823
vps255589
vps256153
vps256581
vps257663
vps258510
vps259489
vps259517
vps259528
vps259628
vps259629
vps259630
vps259680
vps259681
vps259707
vps259708
vps259709
vps259760
vps259823
vps259824
vps259825
vps259826
vps259827
vps259828
vps259832
vps259833
vps259840
vps259853
vps259855
vps259977
vps260273
vps260276
vps260319
vps260320
vps260321
vps260323
vps260324
vps260325
vps260336
vps260337
vps260790
vps261009
vps261122
vps261154
vps261737
vps261858
vps262589
vps262907
vps262942
vps262947
vps263614
vps263976
vps264069
vps265371
vps278083
vps278085
vps278102
vps278420
vps278534
vps278785
vps278999
vps280331
vps281044
vps282580
vps283535
vps283548
vps284781
vps285946
vps286404
vps286405
vps286467
vps286474
vps286977
vps287388
vps287399
vps292018
vps292019
Data:  wtorek, 21 czerwiec 2016, 08:58
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 21 czerwiec 2016, 08:50

21.06.2016, 04:59AM

Problemy są prawdopodobnie skutkiem ubocznym problemów z RabbitMQ. Musimy zrestartować drugi host: host559845.sbg1

vps200617
vps202233
vps290775
vps290791
vps290819
vps290820
vps290866
vps290965
vps291524
vps291525
vps291537
vps291619
vps291717


Komentarz od OVH - wtorek, 21 czerwiec 2016, 08:57

Wszystkie serwery VPS działają prawidłowo.