rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24877 — VPS 2016 - host560087 - SBG

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
21.06.2016 18:57

Wystąpił problem z hostem host560087. Problem dotyczy tych serwerów VPS:

a0ed2c05-2874-469a-9a14-b66c0d1c9f21 | vps187633
94708b15-7d4b-4629-a7f6-b306614af4a7 | vps190791
9632ad35-ea4e-4e11-9b33-a16836626638 | vps191384
7662ea02-3772-4aa9-81dd-d0161cf1963d | vps192248
b1ec2b8e-7203-4695-9760-7452ed201393 | vps193868
0b4ea1e9-73d0-4a2e-8073-112f920c69e1 | vps195953
cfcdab7e-152c-4336-83e4-07dd62eb8598 | vps196593
e629a5ca-ce42-4012-907f-28731dad153b | vps196800
dab41c3f-b990-4477-8f29-0bc2f5a4b9c4 | vps197262
77c30f89-e642-47c9-88f1-203572400d95 | vps197382
111fe7cb-b33e-43f3-98de-71ad53fe9e46 | vps197563
f099a658-6b30-4483-981b-100d81910f19 | vps198870
4f35a691-30ae-4fab-bc51-a738b36d252b | vps199230
52494a8d-0507-4f53-9dba-2bcd8b1b6326 | vps199289
b55cf771-a8ab-41c0-ab51-2487c692e1b9 | vps199399
d02e24e0-9abb-4d47-983c-9b4b4e798fa1 | vps199462
6b05a6d9-2cb9-4a3c-b1be-141ab38bdece | vps199493
27231f69-aa88-4aed-ad74-54a481607b23 | vps199540
8964dcb3-1a5e-4a8a-8132-576b90c8ea6a | vps199543
ee6dd50c-202b-4b3f-bae9-fd3691f243d7 | vps199641
2f774023-6c0b-4d4e-a5c6-84e3d83af170 | vps199643
580dc8dd-019f-4d46-8462-a64583d56140 | vps199649
ac7b4dc5-b9c4-490a-b3b1-c6cfd7c12939 | vps199753
38d8100e-a1e6-463b-9ad7-95868e1b7021 | vps199764
cadd12a3-dffa-4dd3-b5f4-390f6a023cbc | vps199765
81415a2a-a286-4959-a0f8-0ecf082777f5 | vps199769
93a53c58-eba0-4245-bf50-d0ab33948311 | vps199780
063fae5f-4a80-402d-9e0e-dc4d9f34557b | vps199804
13488f01-f0eb-4ae5-a472-02df3a4054db | vps199821
95ee7238-c9ae-4d00-a819-7eb0dab5f8ac | vps199841
aa31fd58-ba78-4d46-942c-5e9340e1bf22 | vps199853
367f16e2-13f3-48d3-81a0-6ad174380540 | vps199864
96b61431-e428-49ba-b996-58d71f42914d | vps199872
17e5ac8f-930e-4a74-a152-0374b2d7875e | vps199885
c6a569d8-955d-4a8b-8daa-b00f3f09b987 | vps199974
b3869971-b54e-4996-84f3-af78e45dfe3f | vps199975
83aa5479-3489-4649-bc3d-d5b2e12f20b4 | vps199981
3f6c38b7-2fcc-4643-8777-3a96fda3a188 | vps199988
871b1989-aa0a-44be-8463-442f356034e4 | vps200000
065f18ff-3493-466b-a559-4c6aeedfcf60 | vps200003
bfe9785b-8b3b-4a5d-bedd-2a96e28f173f | vps200023
08c18e36-9519-4b4b-bf4b-aaf360253211 | vps200165
f48b3abc-0ac7-4492-8d1a-49d6de08918a | vps200172
9a022af6-96df-40a7-920f-d2c277ea8bc2 | vps200257
6e0bfbfe-080d-4b1f-b4a7-b78b5a73c26f | vps200259
9500a5c8-a991-472d-9c5d-bd40418d17a6 | vps200966
fb1b187e-5286-4f76-a2aa-796b8d414bf9 | vps201784
48e941f4-434f-4422-91ce-5931c57a9de1 | vps202440
4751f5fa-3047-4ee5-9d7b-681690351881 | vps202491
8149e507-5345-4db2-9f4f-f67c42026205 | vps202902
bfdc2606-18a6-4154-bea6-289a041189cf | vps204897
b50608bb-341d-426c-9d90-ca0928fbf91f | vps209109
06d271af-c5bb-4bc8-bd72-99fb08614b50 | vps210026
90e6995d-ee46-4181-bc66-f17a72b7c2d0 | vps211879
4e3802e6-666f-4474-982a-3482b91880ea | vps212309
4f61d3d7-e2d8-4dbc-8b6d-deef1c2723fd | vps212331
96001909-8bc9-4198-9501-d0e86f026700 | vps212333
95a980de-86b8-402f-93ae-06ddd691111b | vps212334
e5db0338-9a22-4723-b7be-88ba46ca2f39 | vps212402
763ad781-e391-423f-8e9c-5381468e0265 | vps212551
0540652c-6c77-448b-86f9-0408300118ed | vps212557
33591c0f-045d-408a-8074-cf5e00ad3640 | vps212862
23e463fb-5310-4658-9a88-1df74e55a38e | vps215668
69a07e15-4e1f-4e17-8c19-5cb280ee419c | vps219988
d2abeab1-a16a-4327-b88d-8d2f14c366aa | vps220297
95aed959-ab4c-4839-8be3-6f58efdbe6d1 | vps220548
f1f5142b-0c4e-4189-8b22-de7860ca9e3f | vps220875
da22855b-2572-4d50-bda2-9f9937d9334f | vps223254
a9054447-2c1b-410b-982c-27a2b293f583 | vps224830
14df8550-ef82-4424-bad3-8284ab93f8f2 | vps224879
035408a1-fce1-45e1-a0d9-011fdddc9e1e | vps225131
ff23c865-3743-46a1-8ceb-50744754a001 | vps225479
e7a7161c-7e8f-4ef0-bcd6-e1d68d703116 | vps226048
e05e0c62-1ac0-4ba3-b0b3-8e5b79c07f17 | vps228040
0c72be5f-0c94-4c04-818f-ea25e929b8fd | vps229757
52146ef7-fc54-4697-b352-af8d54996700 | vps229759
abad26bb-8782-498f-a140-d10efcb99ffb | vps232289
8f4a5318-d7af-4d24-a0ea-b2257e41ad95 | vps234200
abf047b5-ce5a-4108-9b05-dfc2e26c8774 | vps235319
e3731813-142f-4110-833c-b33f1707385e | vps235415
5e8b30a2-7b53-4e9b-97f2-b797bc60b42d | vps240254
c000e5f5-97f3-4abc-8fa7-ff702acddce9 | vps240361
3dce6eba-3c1f-47e5-8b1d-ced65181c9c9 | vps240395
76b25d9c-a415-4cea-9527-810dcc3144d0 | vps241810
a8e05c63-e78f-4956-af7e-a66891d2f23d | vps242936
c3d20d14-7bdb-4de7-aee8-a7134f33d1b5 | vps245363
5ee52f2f-6d12-4c3d-8800-ba83608f1bba | vps245604
dc545341-06ca-4270-a246-4aa99198d094 | vps247276
28523f39-2696-4593-bdb2-4749126d01e1 | vps247504
a7dd6802-ebc8-42c1-bf86-78aa711831cc | vps248064
bb5344f2-f010-4d2e-b842-633b44db9915 | vps248758
b6dff401-c6c1-43bf-afc0-7543e631e8c3 | vps248775
5fa523b3-5ca4-474d-b88c-0aa0602c552a | vps250429
f64d87ce-ce07-42ee-89c4-e23abf73f346 | vps250567
dbc5b932-fa70-42f0-ad62-545f6a03b76d | vps251840
65c3302c-8ca1-422a-9a1f-b423e2cb7376 | vps252790
f3d8912f-2cd4-4061-8dfb-b1b6b3dffb55 | vps254198
09e910dc-1698-4601-a46d-dc9689df5f07 | vps255293
468981a0-61c4-4152-bc2d-9b633965cb1b | vps255583
7b53f365-f7c0-40d2-906c-6168a157ceaf | vps255730
3fd25b07-0d04-40d0-bcd1-8901f6e708f9 | vps255732
2c59d421-66fd-4620-80b9-3323bf1b6c69 | vps257344
ce07fe66-4d7a-40ef-8c62-3256ef93b1b4 | vps257895
d05936af-5b4d-4857-ab03-6e609f0653de | vps258654
4c3a92f9-693b-4a30-814d-404090499c8a | vps258925
3adde7dc-f800-4626-aaa4-73af2132ecf2 | vps259345
51ce1a42-6c0e-4386-84c5-1e65bb3e1410 | vps263344
8dad869b-27e7-421a-8c41-6192b062b89e | vps263798
d5b35598-dc16-43cb-9b3e-422ae777b41d | vps263978
b6e00f75-cc97-4fbe-ab08-102d7f32bfae | vps264544
ac5ceb35-db6a-4d00-be55-f420df96ca05 | vps280650
dfffd308-1247-4193-8855-6831f57eaa22 | vps281539
e89434f5-94d3-4911-b3a0-ab07a3f3f385 | vps281541
ad6e33bf-35b5-4586-9081-942fecb79032 | vps283909
eb190547-acb4-413b-b839-9b8d45713ec8 | vps284580
fbe725a7-7144-49a8-861d-782a0047ea4e | vps284778
495e42b6-e73d-4289-aa2b-aafd7e75e52b | vps286472
d5a20aa8-853d-4514-a3cc-2c69b27396e8 | vps286541
86581d0e-e4c5-4473-8885-02e956b29485 | vps287727
b84b1ab3-2a80-4db8-b4e8-e76a7cbbb521 | vps291691
Data:  czwartek, 23 czerwiec 2016, 09:36
Powód zamknięcia:  Done