rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24898 — Host GRA - host573505.gra1

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
22.06.2016 19:18
Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.

+--------------------------------------+-----------+
| ID | Name |
+--------------------------------------+-----------+
| a3ac3228-385d-47d6-8f00-4218b19106f9 | vps205350 |
| 11ee20ce-acdc-40d3-b2c8-7f3fa205a7fe | vps205364 |
| dc72624b-8c39-4af7-a74b-b040947b5820 | vps205369 |
| 9a28ba14-cd65-4b25-b13e-b821e16d14aa | vps205370 |
| ff281c38-9a12-4cf4-9c92-f6c46931836b | vps205520 |
| d525b4f5-e8ac-475b-a81a-51962977c88a | vps205522 |
| 49d006aa-cd36-4d5e-bf62-1621a3ef827b | vps205541 |
| db852681-04c5-4a35-9d3c-556029f77bf0 | vps205584 |
| 0f426da9-9c08-409b-9fc5-2c0338cd380f | vps205662 |
| 75578986-7097-4101-b3c3-f63372345a2d | vps205679 |
| a316badb-c179-4fa5-adb4-c4bdeec29bcf | vps205692 |
| a9e5be32-6061-4925-a1cc-af5bc49cdfa4 | vps205693 |
| bc9d9157-779f-45d5-a256-9c7eb069e883 | vps205697 |
| bad4d994-a1af-4d3b-92e5-0d54f7256528 | vps205720 |
| c500eb1f-f4ca-4480-96ba-80596dd584fa | vps205764 |
| b622ef01-9250-4191-b5f2-dac40cd1b035 | vps205780 |
| d53accdd-b7a1-4c27-be4c-e33d3adeadbf | vps205827 |
| f27f965c-d2b4-40bc-a9ac-722a2f124bc8 | vps205878 |
| 16eec855-f93f-4fca-9a30-cd38b0fb4304 | vps205894 |
| 00989abc-4e3a-49ff-9d83-749ce8df09a4 | vps205922 |
| 2238fd98-4263-4b63-a8ca-5a42b9882ff3 | vps205931 |
| b792c4c0-7ae0-4391-b5ef-fd2349816e3f | vps206219 |
| 29270dc5-09df-4f8f-aff4-3f4eb4669166 | vps206284 |
| 889a75ab-4670-4132-808a-cd38803eae08 | vps210041 |
| 4af16704-ba3b-44d1-9311-6f16e12f6822 | vps211278 |
| c800bf51-ed0c-4e37-a02c-ab2de793acd0 | vps213568 |
| 36e07213-5865-49d4-8efa-0b125350d950 | vps218296 |
| adb7f40a-8291-40de-b730-55a0d61149d3 | vps218473 |
| 9f1b8e82-6432-489e-8f9b-60d704fdcb0c | vps218806 |
| 2c3bee95-ed52-4400-bf32-94feaa6f295f | vps219827 |
| bf7f1002-0cdd-4748-9759-8ddba0227904 | vps219967 |
| f28b86e0-6c66-4277-8116-5aee6de6bb6c | vps220123 |
| 0309bd20-2df7-40be-a507-400432369590 | vps224343 |
| 4fc36a53-6d4f-4700-9a09-187df1e46e20 | vps228996 |
| 25321488-b2ab-44d2-98c2-981f7f8bd75d | vps229025 |
| e59526a4-5195-40c4-8730-0cc697f3224c | vps229296 |
| 9c1cc775-6316-4794-a31e-b4c4d545bc99 | vps231806 |
| dadf1fba-9861-4d7b-8358-4f7bafb4d46d | vps232319 |
| d7b1c0a9-17ff-418f-bbc6-2a589e4fd472 | vps232320 |
| 8c815f99-7188-42fc-8fac-46f2a963f7f1 | vps233035 |
| e8d246ae-f8cf-4cc8-ab0a-67a182b5b298 | vps234946 |
| 39c46d21-b8ee-42bf-a6db-005bcc69cf80 | vps235958 |
| eb19120f-a7d7-4b6b-9a06-b45e22cedf0e | vps236058 |
| fba296ed-eeeb-4f21-a25b-f28801ff1d0d | vps237216 |
| 7a32bf51-9a68-4e96-b239-72f4530e6627 | vps237846 |
| 2d7de97c-1503-4afe-94a2-241bb9876f31 | vps239402 |
| 21012709-2272-427d-b469-bb4fabf7af49 | vps241739 |
| 8ae2c049-e424-4cb2-a7ef-ea401b7d6f53 | vps258905 |
| 2b5525c9-8a12-4ca6-8159-88b5eb3794cb | vps262016 |
| d25c1c88-530f-41a0-9b25-4a7aee8d6500 | vps263140 |
| 55a0c5ca-bed8-400f-9fed-449e494d5aa9 | vps266785 |
| c76bd552-52b6-4577-bf27-46bbedbf498c | vps267058 |
| 38cbf2f5-add6-4cd5-ab02-d5923a39aa81 | vps278101 |
| 118cc4c4-8aaa-4fff-85c3-415fda7b630f | vps280089 |
| 05b23d41-317f-4689-9547-94a829e4c337 | vps282029 |
| 59f5c346-0795-49e7-ac9d-ada37936f52c | vps284086 |
| d62ad1d2-68a8-4cb9-96a4-65c08c94ebc1 | vps284213 |
| 52d39dc7-eae9-4522-b510-f2fbb2353760 | vps287720 |
| bc5b99a9-35f2-4333-8dc8-68917934b1d6 | vps288441 |
| 8e7c34ed-70a6-4dea-8851-dc1053fb3951 | vps289915 |
+--------------------------------------+-----------+
Data:  czwartek, 23 czerwiec 2016, 10:28
Powód zamknięcia:  Done