rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#251 — Zamknięcie nieodnowionych serwerów wirtualnych

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
1000gp
ZAMKNIĘTE
100%
Serwery 1000gp, których domeny nie zostały odnowione, zostały zawieszone. Zostaną one całkowicie usunięte w przyszłym tygodniu.
Data:  poniedziałek, 16 kwiecień 2007, 17:06
Powód zamknięcia:  Done