rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#25157 — VPS 2016 - host565414 - SBG

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
08.07.2016 03:26

Wystąpił problem z hostem host565414. Problem dotyczy tych serwerów:

1d1feccd-5d18-4265-88a3-47c49b732613 | vps241691
d671054e-34ba-40e9-9d89-d950443f05af | vps241741
f8552735-6cbb-4089-b9eb-0a9942942b5e | vps241775
1d111a37-b5cf-4397-964c-586e82b69cc8 | vps241876
33ba2d04-9a19-48d6-8fbb-4fb8a18699de | vps241888
a5a9d034-c862-4bf9-8180-ff582c46bfb2 | vps242060
af02a528-5d94-48c9-9914-28856975f4d6 | vps242097
f411c46b-694e-4acd-96fc-9f342d700de0 | vps242229
eef8e3b8-f20b-4034-9af9-ee860f672075 | vps242273
b850468d-9424-4889-bf92-becdb609b3b4 | vps242287
600ebc87-22ce-47c2-86bc-7f3805ccd961 | vps242358
8f19ce48-370d-46ed-a3a9-586429ba29a4 | vps242361
dfcee99b-8f6a-4d98-bb6b-c9cd64d834ab | vps242381
7b1f92e7-2731-44bf-8103-40eac6572f9d | vps242392
bcabd7c9-1ce5-4061-b651-ecc5ef0bf2a3 | vps244236
30c16472-b94b-4786-937f-542e3d3ce52e | vps245961
cefb3d78-fea9-430b-95cc-69657e6a05c3 | vps256627
28ffdd23-9129-4d3a-8887-d82331989af8 | vps257040
9b07b7fa-0553-4831-a9c7-5b1168dbe70e | vps257097
ad4d6de4-1a22-4da2-8f28-780f577f7835 | vps257112
173099a0-3080-4ed9-a63d-5a4ea2de3860 | vps283244
99c5b07f-336d-449e-b311-21fadafd5653 | vps283267
5ed62d91-a6b4-4cd4-bdbd-3c616b7ad5af | vps283269
1b176c7a-0b82-40e9-89cf-613912877309 | vps283281
ec9f457e-68ea-470b-8655-bfa72fbae285 | vps283298
14307c85-1899-48b0-a407-bc5a18bbfc82 | vps284152
8adb6179-05f6-4a82-9f67-62999804491b | vps292015
d80005ab-4f94-4edc-9d71-ebe89e6bc3d4 | vps292021
22e1548e-9f28-4d38-bc55-5165ae0be305 | vps295011
f8f6e1a0-beda-45cb-a41c-a2f7019f120a | vps296796


Data:  piątek, 08 lipiec 2016, 08:28
Powód zamknięcia:  Done