rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#25683 — VPS 2016 - SBG1 - host645384

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
vKS
ZAMKNIĘTE
100%
27.08.2016 23:26

• Incident summary: Incident - Kernel panic
• Start time: 27/08/2016 23:10
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host645384
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps183960
vps186865
vps188147
vps198022
vps205781
vps257651
vps257761
vps256986
vps257687
vps258017
vps257235
vps258059
vps258036
vps258072
vps258073
vps258074
vps258075
vps258076
vps258077
vps258078
vps258080
vps258081
vps258082
vps258094
vps258095
vps258096
vps258124
vps258125
vps258126
vps258127
vps258133
vps258105
vps258152
vps257429
vps258187
vps258189
vps258190
vps258155
vps258215
vps258216
vps258220
vps258245
vps258248
vps258249
vps258247
vps258257
vps258265
vps258280
vps258301
vps258306
vps258357
vps258359
vps256905
vps257470
vps258412
vps258413
vps258416
vps257849
vps258463
vps246513
vps258671
vps243290
vps258891
vps260293
vps260685
vps261923
vps262612
vps264328
vps264529
vps265596
vps258537
vps263533
vps236261
vps264991
vps282936
vps282948
vps282979
vps283012
vps283080
vps283124
vps283130
vps283139
vps283159
vps283160
vps283161
vps283162
vps283170
vps209761
vps283129
vps283013
vps283968
vps283969
vps285038
vps283030
vps193833
vps285879
vps231059
vps209187
vps291988
vps293727
vps293729
vps293774
vps294164
vps294299
vps297062
vps297077
vps297052
vps255114
vps298474
vps246561
vps297057
vps265386
vps202777
vps196396
vps249491
vps248549
vps200733
vps193628
vps246644
vps201755
Data:  poniedziałek, 29 sierpień 2016, 08:48
Powód zamknięcia:  Done