rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#25767 — bhs-g1-a75

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Konserwacja
BHS-1
W trakcie realizacji
0%
Jeden z modułów Fabric (moduł łączący wszystkie line card) ca pewien czas ma problemy z zasilaniem. Sprawdzamy to z producentem i monitorujemy sprzęt.

W razie potrzeby Fabric zostanie wymieniony.

Moduły te są redundantne. Nie ma więc wpływu na działanie usług.Komentarz od OVH - czwartek, 01 wrzesień 2016, 08:35

31.08.2016, 17:33PM
Przystępujemy do RMA modułu fabric.