rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#25850 — Robot vrack EU / CA

Przydzielony do projektu— Virtual Rack
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
4.09.2016 05:48

Występują problemy z robotami zajmującymi się operacjami aadd/remove dla usługi vrack. Weryfikujemy przyczynę problemu.


Data:  poniedziałek, 05 wrzesień 2016, 10:25
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 05 wrzesień 2016, 10:25

04.09.2016, 08:35AM

Wewnętrzne api niezbędne do prawidłowego działania robotów dodających i usuwających w ramach usługi vrack było niedostępne. Wznawiamy wszystkie zadania z błędem. Nowe zadania będą normalnie przetwarzane.


04.09.2016, 09:01AM

Wszystkie zadania zostały wznowione. Usługa działa prawidłowo.