rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#25878 — tete-2142a

Przydzielony do projektu— Dedicated Cloud
Konserwacja
Rbx2a
W trakcie realizacji
0%
5.09.2016 23:50

Wykonywana konserwacja wymaga podwójnego przełączenia. Prace dotyczą:

pcc-004706
pcc-004708