rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#26846 — cluster020 / GRA

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
Gra / cluster 020
ZAMKNIĘTE
100%
Obserwujemy przeciążenie łącza serwery www <-> serwery MySQL na cluster020 / GRA. Przełączymy je na 10Gbps. Prace zostaną wykonane w nocy z 07/11 na 08/11.
Data:  wtorek, 22 listopad 2016, 05:50
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 08 listopad 2016, 10:55

Testy wykonane w nocy nie są jednoznaczne. Kontynuujemy prace nad tym problemem.


Komentarz od OVH - środa, 09 listopad 2016, 09:05

08.11.2016, 16:24PM

Nowe rozwiązanie zostało przetestowane. Wdrażamy je na ofertach performance na tym klastrze. Jeśli prace przebiegną prawidłowo, wdrożymy je na wszystkich kontach.


08.11.2016, 18:05PM

Wyniki na ofertach performance są dobre. Obserwujemy jeszcze spowolnienia na innych ofertach, ale są one mniejsze niż w poprzednich dniach.
Będziemy kontynuować wdrażanie rozwiązania.


Komentarz od OVH - czwartek, 10 listopad 2016, 08:04

09.11.2016, 20:09PM

75% infrastruktury zostało przeniesione na nowy system.

W przyszłym tygodniu dokończymy migrację.