rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#26857 — p19-92/93-n6

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Konserwacja
paris 19
ZAMKNIĘTE
100%
Wykonamy aktualizację NXOS. Prace odbędą się 8.11.2016 między 22:00 i 06:00 (GMT +1). Nie przewidujemy wpływu prac na działanie usług.
Data:  wtorek, 22 listopad 2016, 05:55
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - środa, 09 listopad 2016, 08:46

08.11.2016, 23:51PM

Rozpoczynamy od switach A.

09.11.2016, 01:14AM

Sprzęt 19-92-n6 zrestartował się.

09.11.2016, 01:39AM

Switch p19-92-n6 restartuje się.

[ 108.715641] Oops: 0000 [#1] SMP
[ 108.723126] __die: Die type Oops
[ 108.723126] KGDB: Waiting for remote debugger
[ 108.723126] platform_type=3, hwclock time: 00:38:16, 11/09/2016
[ 108.723126] Start register dumping
[ 108.723126]
[ 108.723126] REGISTERS
[ 108.723126] CPU: 5
[ 108.723126] EIP: 60:[<801733b3>] Tainted: P W
[ 108.723126] EFLAGS: 00010086
[ 108.723126] eax: 00000002 ebx: ffffffd8 ecx: 00000000 edx: 804ff88c
[ 108.723126] esi: b4555d2c edi: 804ff580 ebp: b4555d3c esp: b4555cdc
[ 108.723126] ds: 007b es: 007b ss: 0068
[ 108.723126] Process sh (pid: 4410, stackpage=b44aaae0)
[ 108.723126] EIP: get_page_from_freelist+0x1f3/0x3dd
[ 108.723126]
[ 108.723126] Done register dumping
[ 108.723126]
[ 108.723126] REGISTERS
[ 108.723126] CPU: 5
[ 108.723126] EIP: 60:[<801733b3>] Tainted: P W
[ 108.723126] EFLAGS: 00010086
[ 108.723126] eax: 00000002 ebx: ffffffd8 ecx: 00000000 edx: 804ff88c
[ 108.723126] esi: b4555d2c edi: 804ff580 ebp: b4555d3c esp: b4555cdc
[ 108.723126] ds: 007b es: 007b ss: 0068
[ 108.723126] Process sh (pid: 4410, stackpage=b44aaae0)
[ 108.723126] EIP: get_page_from_freelist+0x1f3/0x3dd
[ 108.723126]
[ 108.723126] STACK
[ 108.723126]09.11.2016, 01:53AM

Trwa wymiana switcha.


09.11.2016, 06:15AM

Obydwa switche w parze p19-92-n6 i p19-93-n6 działają w trybie vPC (virtual Port-Channel): jest to protokół pozwalający na zapewnienie redundancji.

Podczas aktualizacji aktywny switch został poinformowany przez drugi switch o trwającej aktualizacji i uruchomił niektóre porty w trybie "nodUpgrade", w celu uniknięcia zmiany konfiguracji.

W naszym przypadku sprzęt p19-92-n6 uległ awarii podczas aktualizacji, a sprzęt p19-93-n6 uważał, że aktualizacja nadal trwa.

Switch p19-92-n6 został wymieniony, ale nie możemy przywrócić portów kontrolujących protokół vPC, ponieważ porty te pracują w trybie nodUpgrade na p19-93-n6.

Otworzyliśmy zgłoszenie o maksymalnym priorytecie u producenta, w celu rozwiązania problemu.

09.11.2016, 06:57AM

Musimy zrestartować switch p19-93-n6.


09.11.2016, 07:40AM

FEX-y działają w starej wersji (która działa na p19-93).

Wykonamy downgrade sprzętu p19-92, aby uniknąć różnic w wersjach na 2 switchach z pary.

09.11.2016, 08:19AM

Przywróciliśmy vPC na p19-92-n6. Stopniowo przywracamy FEX-y.


Komentarz od OVH - środa, 09 listopad 2016, 09:09

Połowa FEX-ów mzostała przywrócona na p19-92-n6.


Komentarz od OVH - środa, 09 listopad 2016, 09:14

Wystąpił problem z przywróceniem FEX-a 38. Pozostałe są redundantne.


Komentarz od OVH - wtorek, 22 listopad 2016, 05:55

11.11.2016, 22:43PM

Fex 138 jest redundantny. Zaplanujemy aktualizację po przeanalizowaniu problemu z Cisco.