rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#27186 — bhs-3ab-a9

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
Beauharnois
W trakcie realizacji
0%
02.12.2016 21:35

Wykryliśmy duże opóźnienia na tym vlanie. Trwa weryfikacja.


02.12.2016, 22:28PM

Przełączymy vlan na A. Mamy opóźnienia tylko na B.


02.12.2016, 22:42PM

Przechodząc przez B opóźnienie jest mniejsze, ale nadal zbyt wysokie.


02.12.2016, 23:40PM

Wykryliśmy braki w konfiguracji. Zostaną one zastosowane.


03.12.2016, 01:22AM

Usunęliśmy i wprowadziliśmy niektóre konfiguracje ARP static. Opóźnienie znacznie się zmniejszyło.


04.12.2016, 15:41PM

Problem ponownie wystąpił. Cały czas o tej samej godzinie. Możliwe, że pewne polecenia (może podczas zamykania serwerów ze względu na brak płatności oraz ich odblokowywanie) powodują nieprawidłowe programowanie TCAM.