rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#27297 — Domeny .fr

Przydzielony do projektu— Domeny
Konserwacja
fr
ZAMKNIĘTE
100%
Afnic wykona konserwację 12.12.2016 w godzinach 7:30-10:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z operacjami dla domen .fr.

Data:  piątek, 16 grudzień 2016, 11:56
Powód zamknięcia:  Done