rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#276 — Aktualizacja php5

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Modernizacja
dowolne (usługi Plan)
ZAMKNIĘTE
100%
W związku z błędem w zabezpieczeniu w wersji php5 zainstalowanej na naszych serwerach, zostanie wykonana aktualizacja php5. Zmiany zostały wprowadzone między wersjami 5.1 i 5.2. Mogą wystąpić problemy z Państwa aplikacjami. Proszę sprawdzić, czy Państwa skrypty/aplikacje są kompatybilne z wersją php 5.2.1.
Data:  środa, 21 luty 2007, 08:49
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Aktualizacja została zakończona. path_info działa prawidłowo. Dla DotClear 2 proszę zostawić zakomentowany kod w pliku config.php:
/*
// If you have PATH_INFO issue, uncomment following lines
if (!isset($_SERVER['ORIG_PATH_INFO'])) {
$_SERVER['ORIG_PATH_INFO'] = '';
}
$_SERVER['PATH_INFO'] = $_SERVER['ORIG_PATH_INFO'];
*/
Komentarz od OVH - poniedziałek, 19 luty 2007, 12:27

Na sewrerach plan php zostało zaktualizowane de wersji 5.2.1. Funkcja path_info nie działa teraz prawidłowo. Jeśli używają Państwo DotClear2, należy przejść na "query_string" do czasu rozwiązania problemu.