rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#27748 — VPS 2016 - SBG2 - host763451

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
06.01.2017 15:37

• Incident summary: Incident - We're
facing some hardware issue on that server
• Start time: 06/01/17 14:36 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15
minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host763451
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps354442
vps191924
vps354458
vps354455
vps354462
vps354461
vps354475
vps354476
vps354478
vps354493
vps354514
vps354119
vps354120
vps354122
vps354519
vps354118
vps354121
vps332097
vps354523
vps354524
vps354525
vps354503
vps354526
vps354536
vps354543
vps354546
vps354550
vps353494
vps354556
vps349811
vps354557
vps339612
vps325968
vps354149
vps354575
vps354580
vps354570
vps354584
vps354585
vps354586
vps354574
vps354595
vps354589
vps354606
vps354614
vps354591
vps354618
vps354623
vps354624
vps354628
vps354632
vps353915
vps354629
vps354637
vps354639
vps354641
vps354642
vps346366
vps315719
vps354644
vps354647
vps302011
vps354648
vps354650
vps354657
vps354658
vps354660
vps354662
vps354663
vps354661
vps354668
vps354667
vps292470
vps236511
vps354006
vps354683
vps257471
vps322034
vps352404
vps352522
vps354638
vps354313
vps354343
vps346909
vps354459
vps355437
vps355445
vps350885
vps354487
vps345470
vps354611
vps354479
vps349206
vps355652
vps354477
vps356249
vps354342
vps346763
vps355828
vps354643
vps355006
vps354391
vps354954
vps357885
vps328877
vps354297
vps358160
vps357497
vps354533
vps354636
vps359168
vps213712
vps347218
vps345589
vps353669
vps268395
vps268455
vps360128
vps262958
vps354615
Data:  wtorek, 10 styczeń 2017, 12:31
Powód zamknięcia:  Done