rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#27821 — rbx-s9/s10-6k

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
Roubaix 2
W trakcie realizacji
0%
10.01.2017 10:12

Wystąpił problem z tym sprzętem. Trwa weryfikacja.


10.01.2017, 11:25AM

Wykryliśmy anomalię w routingu.