rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28153 — ex-mail.biz

Przydzielony do projektu— E-mail
Nagła usterka
exchange
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem na serwerze exchange (na skutek przełączenia baz danych na jeden węzeł klastra). Mogą pojawić się problemy z dostępem do skrzynek email.

Trwa weryfikacja problemu.

Data:  czwartek, 16 luty 2017, 13:10
Powód zamknięcia:  Done