rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28297 — VPS 2016 - GRA2 - host656443

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Incident - We're
facing some hardware issue on that server
• Start time: 27/02/17 13:43 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 30 min
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host656443
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps308241
vps308084
vps308300
vps308308
vps308314
vps307916
vps308295
vps228347
vps308339
vps308340
vps308322
vps308352
vps308361
vps308365
vps308366
vps308376
vps308148
vps308276
vps277363
vps308310
vps308391
vps308393
vps308394
vps308378
vps308418
vps308413
vps261545
vps308435
vps308442
vps308443
vps308445
vps308457
vps308465
vps308180
vps204820
vps308475
vps308476
vps308480
vps308481
vps308484
vps235678
vps283109
vps308626
vps308823
vps307098
vps306561
vps309949
vps308467
vps310201
vps226037
vps308430
vps311006
vps307853
vps304403
vps303420
vps248387
vps315625
vps316650
vps320298
vps281414
vps320647
vps321289
vps321290
vps321717
vps321729
vps321739
vps321744
vps321745
vps322093
vps322472
vps323561
vps209324
vps324726
vps326093
vps326112
vps239158
vps329128
vps331222
vps334737
vps335714
vps308307
vps339073
vps341593
vps341585
vps341590
vps339608
vps342781
vps313814
vps348014
vps348441
vps348442
vps349739
vps349940
vps348469
vps352364
vps354419
vps355284
vps355799
vps356377
vps357251
vps357488
vps357511
vps361129
vps376385
vps343955
vps379187
vps379185
vps379195
vps315963
vps379199
vps379272
vps315935
vps379189
vps379724
vps379810
vps373353
vps380219
vps379197
vps380317
vps380599
Data:  poniedziałek, 27 luty 2017, 15:33
Powód zamknięcia:  Done