rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28448 — VPS 2016 - BHS1 - host251909

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
07.03.2017 02:50

• Incident summary: Incident - Network issues
• Start time: 07/03/17 01:49 UTC
• Impact: Network
• Impact type: Full unavailability
• Estimated time to recovery: 30 min
• Actions undertaken: Restart neutron agent
• Affected hosts:
================================================================================
host251909
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps53131
vps54248
vps59550
vps61908
vps67123
vps75369
vps79559
vps85385
vps89546
vps90728
vps91200
vps54859
vps95361
vps93179
vps99050
vps60460
vps113751
vps114325
vps117525
vps121116
================================================================================


07.03.2017, 03:26AM

Musieliśmy zrestartować niektóre instancje, w celu przywrócenia sieci.

Data:  wtorek, 07 marzec 2017, 08:31
Powód zamknięcia:  Done