rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28591 — Dostęp SSH

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Modernizacja
wszystkie klastry
ZAMKNIĘTE
100%
Hostingi www Pro i Performance posiadają dostęp SSH. Dostęp ten może być używany do wdrażania aplikacji PHP z linii poleceń i zarządzania nimi. Od wielu lat proponujemy te same wersje PHP z linii poleceń, które są dostępne z w CGI&FPM.

Aktualnie konfiguracja serwera www jest zarządzana za pomocą pliku .ovhconfig.

Będziemy wdrażać nowe środowisko SSH, które będzie korzystało z tego samego pliku .ovhconfig, w celu skonfigurowania domyślnej wersji PHP z linii poleceń.


15.03.2017, 21:35PM

Wykonujemy prace na:
- cluster020
Data:  czwartek, 30 marzec 2017, 08:00
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 27 marzec 2017, 09:13

24.03.2017, 21:48PM

Wdrożyliśmy zmianę dla 50% usług.