rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28611 — Infrastruktury klientów

Przydzielony do projektu— Dedicated Cloud
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
W związku z publikacją przez VMware informacji o luce w zabezpieczeniach: http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0004.html, musimy wykonać konserwację na wszystkich infrastrukturach w wersji 6.0, w celu wprowadzenia następującego obejścia: Wyłączenie usługi Performance Charts w vCenter.

Konsekwencja: Ogólny widok w zakładce Wydajność na wirtualnych maszynach i hostach nie będzie już dostępny. Nie dotyczy to widoków Zaawansowane i vScope.

W panelu klienta w zakładce Operacje będzie widoczna interwencja:
maintenance-20170315-disablePerformancesChartsService

W związku z krytycznością tej luki, musimy wykonać prace jak najszybciej.

W przypadku infrastruktur 6.5, przygotujemy drugie rozwiązanie stosując nową aktualizację 6.5b.

Data:  czwartek, 16 marzec 2017, 13:54
Powód zamknięcia:  Done