rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28644 — PCI 2016 - BHS1 - host265246

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
18.03.2017 18:25

• Incident summary: Incident - Host reboot
• Start time: 18/03/17 17:15 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host265246
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
a295ebbc-c7d8-4163-abbb-58abd90ab523
Data:  poniedziałek, 20 marzec 2017, 10:21
Powód zamknięcia:  Done