rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28746 — VPS 2016 - SBG2 - host651152

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
25.03.2017 07:02

• Incident summary: Incident - We're facing some software issue on that server
• Start time: 25/03/17 05:59 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host651152
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps265812
vps265869
vps265967
vps265968
vps265969
vps265970
vps265971
vps265689
vps266002
vps266024
vps265711
vps266036
vps266043
vps266047
vps266054
vps266064
vps266070
vps266101
vps266103
vps266109
vps266122
vps266125
vps266130
vps266143
vps269826
vps272638
vps272650
vps272659
vps272615
vps272700
vps272733
vps272735
vps272736
vps272786
vps272924
vps268729
vps274571
vps273044
vps275277
vps275310
vps277610
vps270204
vps289439
vps273232
vps289455
vps289457
vps289458
vps290012
vps290033
vps290034
vps290035
vps290252
vps290964
vps300493
vps307459
vps306137
vps313415
vps313681
vps298778
vps293671
vps313372
vps331276
vps333006
vps333759
vps295349
vps334438
vps338691
vps338973
vps340043
vps324446
vps342517
vps342763
vps343310
vps249174
vps352791
vps352792
vps350795
vps357008
vps352987
vps357299
vps357671
vps289469
vps352484
vps359102
vps359460
vps315991
vps282304
vps362317
vps367209
vps367212
vps297533
vps373750
vps373940
vps373954
vps373959
vps376374
vps377275
vps338077
vps377401
vps313096
vps377884
vps378423
vps379034
vps380389
vps380243
vps380926
vps384181
vps384416
vps384417
vps386209
vps264175
vps386503
vps389273
vps250916
vps385892
vps345994
vps345996
vps386678
vps390631
Data:  poniedziałek, 27 marzec 2017, 11:18
Powód zamknięcia:  Done