rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28758 — VPS 2016 - SBG2 - host561736

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
26.03.2017 23:03

• Incident summary: Incident - Network issue
• Start time: 26/03/17 21:02 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Live migration
• Affected hosts:
================================================================================
host561736
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps368971
vps369010
vps369480
vps368684
vps371079
vps371116
vps371120
vps371020
vps371610
vps373038
vps373213
vps373433
vps373434
vps378238
vps378398
vps378430
vps378201
vps378447
vps378685
vps378467
vps378692
vps383726
vps384030
vps384083
vps384288
vps384293
vps384641
vps384672
vps384695
vps384702
vps384783
vps384893
vps385303
vps385459
vps378705
vps385655
vps385935
vps386226
vps387143
vps387208
vps387344
vps387348
Data:  poniedziałek, 27 marzec 2017, 14:14
Powód zamknięcia:  Done