rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28875 — VPS 2016 - GRA1 - host574561

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
02.04.2017 08:21

• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 02/04/17 06:18 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host574561
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps210005
vps210043
vps210088
vps210035
vps210115
vps210130
vps210169
vps210176
vps210177
vps210195
vps210211
vps210231
vps210233
vps210281
vps210319
vps210325
vps210338
vps210340
vps210297
vps207322
vps210487
vps210182
vps211732
vps212723
vps210172
vps219550
vps222659
vps222921
vps223101
vps223780
vps224038
vps228481
vps229891
vps230259
vps231371
vps234725
vps233643
vps234981
vps238765
vps239729
vps245646
vps247855
vps226400
vps249430
vps258486
vps223619
vps269894
vps270367
vps274860
vps282943
vps285690
vps286928
vps290707
vps290708
vps292331
vps298290
vps296911
vps298322
vps298323
vps226699
vps301672
vps301374
Data:  poniedziałek, 03 kwiecień 2017, 08:40
Powód zamknięcia:  Done