rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28942 — VPS 2016 - SBG1 - host560097

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
05.04.2017 18:08

• Incident summary: Incident - Network issue
• Start time: 05/04/17 16:07 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Restart neutron agent
• Affected hosts:
================================================================================
host560097
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps198735
vps199361
vps199669
vps199840
vps198809
vps200051
vps200272
vps200377
vps200505
vps200552
vps200554
vps200660
vps200675
vps200692
vps200694
vps200778
vps200804
vps200837
vps200839
vps200848
vps201083
vps201193
vps201548
vps200779
vps205576
vps206989
vps207035
vps210677
vps212788
vps212974
vps212371
vps208176
vps215911
vps215332
vps200695
vps221716
vps222303
vps222672
vps223657
vps224540
vps225130
vps226635
vps229230
vps229300
vps229305
vps228044
vps237656
vps237723
vps238202
vps224163
vps242970
vps198512
vps246625
vps246001
vps249126
vps252076
vps252189
vps253790
vps255067
vps256186
vps256564
vps251428
vps193812
vps197191
vps261857
vps260405
vps208259
vps251738
vps278887
vps280327
vps283558
vps283754
vps282142
vps284662
vps286640
vps280811
vps220221
vps250857
vps255800
vps292011
vps293350
vps296789
vps296943
vps297536
vps196113
vps249391
vps293218
vps314954
vps324966
vps324989
vps324997
vps325002
vps325003
vps325004
vps325005
vps327756
vps329634
vps314937
vps240959
vps240040
vps191193
Data:  czwartek, 06 kwiecień 2017, 08:48
Powód zamknięcia:  Done