rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#28975 — PCI 2016 - SBG1 - host640485

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
06.04.2017 17:42

• Incident summary: Incident - Network issue
• Start time: 06/04/17 15:41 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host640485
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
83f5e002-c007-4222-a0bd-2134b3f53e4a
f665acf9-80ab-4943-b0d6-307019ec2c77
3d7447fa-03b4-4369-9f8d-1864f5ec113e
e0978b3a-93b0-4dc3-9e15-1e2464b82879
e019fa47-6ca6-4012-976e-408c4ec22bd8
df7d91a5-5fba-4700-a699-04d259334c80
71f7036b-8c33-4123-87aa-48fa5b69bd5d
304617ab-20a9-4423-8c20-64b13268df3b
2e547b90-45a4-4287-8d4b-e44eda709d1e
b790f329-2b77-4484-9d90-cc86a8f89804
ad161981-6db4-4349-a299-99bd18ec2b2f
78374213-e4c1-4bd6-b618-6d9a78c6564d
5c39cdac-7933-4a76-9053-5a31c8f1c45b
96418778-d79f-4144-985f-633b973d9c37
606a7c0b-8cbd-4fa4-ba05-1e4362c47109
9f5aff68-2fc4-47a5-82f2-2dab51266f24
cfd7ad68-80d6-41d5-950d-8654f35f9df9
cc57c7b9-9dfc-4504-8093-2ccf5b9d1ed7
0db60886-d701-4862-8c24-ef99963c3e45
Data:  piątek, 07 kwiecień 2017, 08:48
Powód zamknięcia:  Done