rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29136 — filerz62

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
Gra / cluster 020
ZAMKNIĘTE
100%
19.04.2017 18:10

Wystąpił problem z tym filerem. Interweniujemy.
Data:  czwartek, 20 kwiecień 2017, 09:34
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  19.04.2017 18:31

Usługa została przywrócona.

Początek: 18:07
Koniec: 18:15

Przyczyna: problem sprzętowy