rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29197 — filerz471

Przydzielony do projektu— E-mail
Nagła usterka
dowolne (usługi email)
ZAMKNIĘTE
100%
24.04.2017 16:13

Wystąpił problem na tym serwerze. Interweniujemy.


24.04.2017, 16:26PM

Przyczyną jest problem sprzętowy. Przystępujemy do wymiany.

Data:  wtorek, 25 kwiecień 2017, 08:21
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Usługa została przywrócona.
Początek alertu: 16:12
Koniec alertu: 17:08