rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29217 — PrivateSQL GRA

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
wszystkie klastry
ZAMKNIĘTE
100%
25.04.2017 16:40

Wystąpił problem z przestrzenią dyskową serwerów SQL prywatnych oraz współdzielonych w GRA. Pojawiają się spowolnienia w dostępie do baz danych. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.


25.04.2017, 17:10PM

Problem dotyczy tych serwerów:

db008.sql001.gra.hosting.ovh.net
db009.sql001.gra.hosting.ovh.net
db010.sql001.gra.hosting.ovh.net
db011.sql001.gra.hosting.ovh.net
db012.sql001.gra.hosting.ovh.net
db013.sql001.gra.hosting.ovh.net
db014.sql001.gra.hosting.ovh.net
db015.sql001.gra.hosting.ovh.net
db016.sql001.gra.hosting.ovh.net
db017.sql001.gra.hosting.ovh.net
db018.sql001.gra.hosting.ovh.net
db019.sql001.gra.hosting.ovh.net
db020.sql001.gra.hosting.ovh.net
db021.sql001.gra.hosting.ovh.net
db022.sql001.gra.hosting.ovh.net
db023.sql001.gra.hosting.ovh.net
db024.sql001.gra.hosting.ovh.net
db025.sql001.gra.hosting.ovh.net
db026.sql001.gra.hosting.ovh.net
db027.sql001.gra.hosting.ovh.net
db028.sql001.gra.hosting.ovh.net
db034.sql001.gra.hosting.ovh.net
db035.sql001.gra.hosting.ovh.net
db036.sql001.gra.hosting.ovh.net
db037.sql001.gra.hosting.ovh.net
db045.sql001.gra.hosting.ovh.net
db046.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql003.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql003.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql004.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql005.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql006.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql007.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql008.sql001.gra.hosting.ovh.net
privatesql009.sql001.gra.hosting.ovh.net


25.04.2017, 17:19PM

Serwery te były zainstalowane w szafach, które straciły dostęp do jednego podłączenia zasilającego. Płyty główne tych serwerów przełączyły częstotliwość procesorów na minimum, gdy jeden z zasilaczy serwera został odłączony. To spowodowało spadek wydajności. Interwencja w centrum danych przywróciła zasilanie. Usługa działa prawidłowo.


Data:  środa, 26 kwiecień 2017, 08:45
Powód zamknięcia:  Done