rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29245 — VPS 2016 - SBG1 - SBG2 - Multiple hosts

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Maintenance - A switch is defective and needs replacement
• Start time: 02/05/17 01:00 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 120
• Actions undertaken: Replace switch with a spare
• Affected hosts:
================================================================================
SBG1:
host656473
host656481
host656475
host656476
host656538
host656482
host656535
host656541
host656533
host656544
host656532
host656536
host656542
host656539

SBG2:
host656480
host656466
host656455
host656453
host656468
host656451
host656456
host656457
host656465
host656462
host656469
host656477
host656471
host656478
host656460
host656467
host656464
host656454
host656461
host656463
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================

SBG2
vps387571
vps387841
vps290340
vps349033
vps377863
vps401961
vps401964
vps402298
vps394550
vps277243
vps273314
vps277837
vps290171
vps290207
vps290477
vps310947
vps332545
vps354894
vps371320
vps371331
vps387499
vps274387
vps305362
vps394438
vps277615
vps302360
vps332239
vps332238
vps375297
vps276528
vps290037
vps342077
vps373845
vps272307
vps308776
vps277923
vps274496
vps295784
vps295896
vps300725
vps333277
vps299635
vps304974
vps347273
vps371820
vps276537
vps266251
vps275853
vps299721
vps275396
vps389796
vps274999
vps271717
vps275658
vps307886
vps339661
vps339663
vps277017
vps289901
vps291037
vps291047
Data:  czwartek, 04 maj 2017, 09:36
Powód zamknięcia:  Done