rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29251 — PCI 2016 - SBG3 - host776445

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
27.04.2017 01:38

• Incident summary: Incident - Hardware issue
• Start time: 26/04/17 23:37 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery : 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host776445
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
3f80f007-0561-4bf9-bd06-321e2228ade3
a977c4fa-c545-41f8-a32d-e0fe1568ce83
a9a65bcb-d161-47cb-8e51-2c1e810015f9
Data:  czwartek, 27 kwiecień 2017, 08:51
Powód zamknięcia:  Done