rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29395 — PCI 2016 - SBG3 - host770753

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 19/05/17 07:41 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 30
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host770753
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
262de27c-5a7a-4fa5-852c-114708cf749f
a46db236-f65f-43ec-b38a-c6613c9b09a5
d35cbad1-f614-4046-88de-0d9666404e60
b7298508-242f-45ad-a63f-a8c01376f54f
a9f87a21-e3f1-499a-903a-b796e6f3352e
044f923a-1362-4948-a24d-715d8dce1abc
c5d96ca9-5dc4-4645-9849-6f941c6dd210
b582672f-b159-464d-813a-3212e960d5b8
c829fc74-3c31-4166-a48d-67564e1c04ae
383e8a16-f85e-494e-beac-f108c2b35834
3b8d216c-eb38-4be7-ab27-e7a1efb61297
86568bd0-5c54-42b2-b1e9-2b0ca80c9747
0932282a-9cdd-4c71-aae8-186279a34824
785e875c-c8ca-463a-889b-f00c6dc567cf
5a9993ca-419c-48e8-9345-98390fe65845
Data:  piątek, 19 maj 2017, 09:59
Powód zamknięcia:  Done