rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29474 — VPS 2016 - GRA2 - host780601

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
26.05.2017 21:54

• Incident summary: Incident - Host reboot
• Start time: 26/05/2017 21:31
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 5
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host780601
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps382300
vps395898
vps395984
vps396002
vps396116
vps396327
vps396533
vps396662
vps396665
vps396793
vps396904
vps397097
vps397075
vps397077
vps397029
vps397498
vps339580
vps397597
vps397636
vps398110
vps398065
vps398405
vps398172
vps398509
vps398848
vps400535
vps366928
vps411879
vps412353
vps413607
vps286938
vps413656
vps413665
vps413666
vps412835
vps412241
vps364276
vps413668
Data:  poniedziałek, 29 maj 2017, 08:11
Powód zamknięcia:  Done