rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29485 — VPS 2016 - SBG1 - host561191

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
28.05.2017 22:52

• Incident summary: Incident - Host Down
• Start time: 28/05/17 20:51 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Full unavailability
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host561191
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps298561
vps301119
vps306231
vps306840
vps308356
vps308995
vps309924
vps309966
vps309969
vps310245
vps313289
vps313246
vps292812
vps319447
vps320029
vps322642
vps291712
vps327496
vps319682
vps333416
vps313179
vps333958
vps334648
vps335891
vps336670
vps336480
vps337870
vps314439
vps338217
vps339057
vps339076
vps337896
vps339417
vps339618
vps313412
vps344184
vps344552
vps344953
vps345473
vps345628
vps345674
vps345956
vps344765
vps345581
vps338170
vps339928
vps346773
vps346970
vps346998
vps346681
vps345402
vps313097
vps304568
vps345379
Data:  poniedziałek, 29 maj 2017, 08:28
Powód zamknięcia:  Done