rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29523 — VPS 2016 - GRA1 - host622223

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
31.05.2017 06:57

• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 31/05/17 04:57 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host622223
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps201275
vps202426
vps202652
vps202653
vps203032
vps206019
vps204011
vps210272
vps210697
vps212912
vps215108
vps215206
vps215659
vps215739
vps216677
vps218050
vps219099
vps221916
vps222932
vps223128
vps223257
vps223970
vps224338
vps224631
vps225335
vps225384
vps226085
vps226646
vps229310
vps231576
vps232374
vps232649
vps234523
vps238172
vps238793
vps239870
vps241153
vps249899
vps262908
vps260718
vps263099
vps263527
vps264512
vps265701
vps233449
vps269178
vps260145
vps270687
vps274934
vps282170
vps283084
vps283317
vps283736
vps284544
vps284635
vps54197
vps285603
vps285611
vps285937
vps119780
vps287167
vps287658
vps286146
vps288175
vps291074
vps292086
vps293025
vps293643
vps286185
vps294819
vps295722
vps296511
vps298435
vps302393
Data:  środa, 31 maj 2017, 08:22
Powód zamknięcia:  Done