rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29584 — VPS 2016 - BHS - host269489

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
02.06.2017 21:25

• Start time: 02/06/17 20:00 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host269489
================================================================================
• Affected instances:
================================================================================
vps64709
vps69023
vps72420
vps73003
vps91048
vps93378
vps52800
vps100397
vps103034
vps103027
vps103026
vps103025
vps103024
vps103023
vps103150
vps103163
vps103413
vps103528
vps103529
vps103201
vps103512
vps103567
vps116285
vps117634
vps118605
vps118724
vps112829
vps117918
vps121600
vps121733
Data:  poniedziałek, 05 czerwiec 2017, 08:20
Powód zamknięcia:  Done