rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29590 — VPS 2016 - SBG - host560418

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
03.06.2017 00:02

• Incident summary: Incident - Host Down
• Start time: 02/06/17 22:01 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host560418
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps313040
vps319452
vps327793
vps331236
vps331597
vps333518
vps347092
vps347116
vps347219
vps347907
vps346653
Data:  poniedziałek, 05 czerwiec 2017, 08:32
Powód zamknięcia:  Done