rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29591 — VPS 2016 - WAW - host778068

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
vKS
ZAMKNIĘTE
100%
03.06.2017 00:23

• Incident summary: Incident - Host Down
• Start time: 02/06/17 22:22 UTC
• Impact: Instances
• Impact type : Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host778068
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps404564
vps406881
vps407044
vps407047
vps407048
vps407051
vps407053
vps407054
vps407055
vps407057
vps407042
vps407045
vps407063
vps407062
vps407061
vps407060
vps407043
vps407157
vps407174
vps407205
vps407117
vps408155
vps409349
vps410428
vps410884
vps410866
vps409980
vps410891
vps409645
vps412224
vps412405
vps412037
vps411748
vps411550
vps412464
vps412471
vps412558
vps412570
vps412458
vps412680
vps412686
vps412687
vps412688
vps412763
vps412767
vps412768
vps412782
vps407902
vps412798
vps412824
vps412867
vps412884
vps412889
vps412865
vps412927
vps413331
vps413363
vps413658
vps414436
vps414577
vps414578
vps414579
vps414580
vps414582
vps414583
vps414584
vps414585
vps414586
vps414587
vps414588
vps414590
vps414592
vps414593
vps414594
vps414595
vps414596
vps414598
vps414599
vps414600
vps414601
vps414602
vps414603
vps414604
vps414605
vps414644
vps414645
vps414646
vps414647
vps414648
vps414649
vps414650
vps414651
vps414652
vps414777
vps414842
vps414159
vps415834
vps416170
vps416337
vps416346
vps416356
vps416692
vps416945
vps417299
vps412456
vps417409
vps417457
vps417510
vps417845
vps417929
vps418092
Data:  poniedziałek, 05 czerwiec 2017, 08:37
Powód zamknięcia:  Done