rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29606 — VPS 2016 - SBG - host560418

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
04.06.2017 07:58

• Incident summary: Incident - We're
facing some hardware issue on that server
• Start time: 04/06/17 05:57 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15
minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host560418
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps313040
vps319452
vps327793
vps331236
vps331597
vps333518
vps347092
vps347116
vps347219
vps347907
vps346653
Data:  poniedziałek, 05 czerwiec 2017, 09:00
Powód zamknięcia:  Done