rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29608 — VPS 2016 - SBG - host561240

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
04.06.2017 10:05

• Incident summary: Incident - We're
facing some hardware issue on that server
• Start time: 04/06/17 08:04 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15
minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host561240
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps402651
vps402650
vps403074
vps403071
vps403262
vps403476
vps402736
vps403860
vps404587
vps406910
vps407277
vps407245
vps407611
vps408010
vps409979
vps410265
vps410927
vps411257
vps412292
vps402808
Data:  poniedziałek, 05 czerwiec 2017, 09:02
Powód zamknięcia:  Done