rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29718 — G103A12

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
GRA-1
ZAMKNIĘTE
100%
10.06.2017 17:31

Wystąpił problem z systemem zdalnego restartu w tej szafie. Zostanie on wymieniony.


10.06.2017, 17:58PM

System zdalnego restartu został wymieniony.


11.06.2017, 00:55AM

Ponownie wystąpił problem z systemem zdalnego restartu w tej szafie. Trwa weryfikacja.


11.06.2017, 02:02AM

Musieliśmy ponownie skonfigurować system zdalnego restartu.


11.06.2017, 22:53PM

System zdalnego restartu jest aktualnie niedostępny. Serwery będą restartowane przez naszych administratorów.

Data:  poniedziałek, 12 czerwiec 2017, 08:21
Powód zamknięcia:  Done