rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29762 — PCI 2016 - BHS1 - Multiple hosts

Przydzielony do projektu— Cloud
Konserwacja
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Maintenance - Electrical maintenance of rack
• Start time: 14/06/17 19:00 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Cold migration to another host
• Affected hosts:
================================================================================
host275816
host275822
host275825
host275835
host275817
host275831
host275836
host275823
host275826
host275833
host275592
host275819
host275821
host275824
host275829
host275828
host275827
host275818
host275834
host275832
host275830
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
b560ba4a-0482-48c2-b943-1601de59bbc6
5bdb612b-fe2d-4549-bf61-43848077c063
a0b39327-6e9d-417d-8ec2-ac62e75e8e68
89876572-ba9a-4f2f-96ea-3190eb220c0c
1a786524-e60c-434e-bead-dfc7dfa6a511
4744963c-f31f-4810-a523-30126d9cc3b1
b6dd6248-5ffc-4c98-b2aa-b91a1e472e3c
432cdf54-7c81-4114-b1d9-d2fd15e663b7
cfbaf742-38fe-40a6-9226-6ea08336bb96
e9efa29e-0d97-4c9d-aab9-c5deb4ede3a9
ba3c1b33-dc27-4edf-88e7-e1f5505c23b2
788f523e-969e-45b9-a693-531478ac18cc
2a996930-ba93-4210-aed3-e3142ce2d796
28d96507-90a5-48c9-a91a-de6094ccacd1
e701ab36-a9af-4794-93a0-580a69f553de
2bd04678-ac75-457a-9dcb-0f20d2eeeeb3
80c20f70-7593-48f6-bd6d-f70341688a2f
fa1cdc64-00f1-46f8-a9f1-bab37fecdf27
e618e92a-d2e7-4f39-aad7-1b7479886b46
97fd0272-3b1e-4f7c-b1dc-e6619aa98a79
547e827b-4073-40fd-9bc4-91d82193c3bc
1b202ec6-2a0f-4e4e-809a-f8ba87fde5e1
68f19dd3-0025-4830-a81e-42db363b8240
23b5dfe4-3452-4d6c-9305-77f459f5efce
97f376f5-a3b9-4642-b3cc-71a5e21b1f86
e575afa4-634d-4b40-9f5c-55235fe8d4e4
280e7159-1d0e-4b8e-bfd5-8b55ad3f4c08
836deb1e-11b0-477b-9823-01ebb019ebec
93db341a-f49f-40c4-bc00-35bfa4622d74
e45d9869-0fc1-4856-a9b7-bf9415ac57bc
e519e90b-6109-4331-b31b-0bfac9dd7bf8
2339a601-f027-4e9d-bea7-44a2aed215c8
f71f4411-b94f-44dd-b810-bcd43596cc9c
21b52f46-b47b-4d08-8159-5a62bd5ad37c
b8f2f445-5ffc-4c0d-88ce-37a68599e3d2
bbb95e6b-fe40-4d24-a7a0-445b189b496e
ac3bcccc-86cc-48ee-a188-9f880de120e9
248c0cd3-7457-4244-9a94-8378b2196e30
fcccfb6e-250a-4f5c-8376-c3dec3f5c0cd
26632820-ae92-45c5-ba71-2c51fb7b4235
74633467-c0c7-47ec-97ae-2bbb81bdc694
61dc0f24-80ac-4841-9317-16814326f0e8
27ed80b5-6b08-490b-b4cd-65b1e1477209
8d0e4327-d4e6-46aa-b710-d083bb68761f
76868701-3a26-4397-b2ea-e075d10a8d75
072b0d05-191f-428b-b5b2-fe883274f9d5
4fa9107b-9a11-4cd6-a117-0f4cf09ce48b
11bde053-75fa-455b-9b9b-2fb2f5442299
6ad7c512-f3e1-402c-8117-19d4c100a8b0
4bf93df9-a4ea-4e79-999b-c36d3aa1b768
b0125491-eee6-4216-a5df-c74073aeceae
70b690d1-04c1-4bc7-8760-a5c2d32cc8a6
694fa624-8690-40ed-8d93-eaf198aef745
9b0a8145-7faa-49a9-b6d0-eae3c5483aa5
06e71352-9d84-4a99-8869-30ccf396400d
0df8b9ce-8be8-49d4-9438-31df922f6e65
bb32d70d-81df-45a8-bb72-456ef5ff8811
22d0fb5e-188f-43ae-a6fa-23f11eaaa844
301761bc-0920-4f9a-9dbe-b60185aa3ec2
09e5943f-8bec-4f42-9afb-161e7453cc04
4849a138-e3ab-4a1e-b12e-ad6951fdccaa
ffa8cf29-0add-4f6a-91fd-ce86bd804d14
17a700fa-fd05-4634-9153-f587cde00448
6abfdf04-e3bc-4b0b-8b43-42195dc7e994
682df1e3-f40d-44f0-b921-cede78e4cd62
3b033722-594e-4e3c-91d7-58063f380ffb
103df5a6-3b74-4537-8444-535257f9192c
51d76d14-9a9a-423f-a54c-a6442c9c7466
b68653ca-6e30-4dff-a9b4-34cb3a83a715
241960b3-d58c-4963-bfeb-5ce67353b396
22267b97-da16-42d0-b584-243821077443
cbcea26a-c1a8-4051-8122-51151e44c7d0
ce5eb414-ff5b-4465-bccf-e67a0f45ded2
eded5b2f-951b-412a-b63c-0b5d7c419a5e
d93a6597-52b8-4961-9b69-f90691ed3bca
fbf8e157-c5dc-4a03-b29d-1da0fb384687
d8015a62-8f0b-4efc-a09f-2579d1260b7a
d4abddca-e762-4af1-a281-0d113185b406
fb08df23-646d-434f-9eea-a11d2e437726
b9c4d126-146c-4801-bee1-ee33d05c4885
dbfed756-2a59-4689-90c8-978bd943bd37
f62f0abd-9634-4a79-98d2-8e79ccecf0f8
cbce203e-71d1-4cff-83cd-3e204b191cac
bef67a0a-ca5f-40ef-93a5-d40744fc62a4
18dbca5b-f006-4548-9bcb-1888d48b280e
dcd09bd5-8c16-4e87-b0b9-86f786d09595
f3e097e7-5ff1-4010-9ea6-16f9dde5ef02
ae7581c0-2f1e-4cb4-bead-8375555048ee
b05e46fe-6c88-4ca1-a238-bbe4ef95a6b8
730da3d7-ff35-4750-b838-78cb7b3ce39d
8446709f-5ba7-4c16-bd02-0825398fcae0
25d8068d-652f-435d-9554-6b70636337ae
8751c2d4-1838-4c1b-bee0-40490619a810
625288e1-8609-47dc-b61c-eb805c5c872d
80cfb9d4-45bc-44cc-8b5a-88901cd5c88f
4d73c65c-a880-42e9-909a-31bec214d601
84933a4c-dd9e-4d06-9af7-ea6f2d7a3a39
81e42637-e526-46e6-a7fa-acf54ebfc776
46828a81-9e01-42e0-bd9e-92fe63d3d273
19467286-3e99-4e80-9c80-a5ad9a8ba735
4c0acd15-6489-46b3-87d1-ff5f2e2eda36
a1eae4f8-3869-42a1-aa03-ecb10bc3a30c
073a3d00-e6fd-49e6-bee4-a24afa6ecbaf
604e71f4-0304-49a0-a49b-2f23250b3c25
5b50c54a-634d-4153-affa-f94c44ea49a3
2bd19b38-5225-427d-b662-e1e416fdf7af
f47b23b0-aa0c-4e09-8774-68be0859f422
efd30053-8fb0-441b-8c42-00c55486bd7b
1bb2b33f-9be5-4f27-871d-79655a72b7a2
7aff4e97-51af-4b36-af67-d0e7081588f1
dc1fca77-b59e-42c4-8f7a-a2f92e1175c2
1c4d45db-dff3-4896-a8c1-fd1b7aa695b0
928479da-81fa-4da8-9f2e-db406f295553
5463101b-ef5a-490d-893d-2ffa029a5a56
5d953356-f588-4415-abc5-f9f52494695f
311f189a-5a72-4bc4-8216-a2a7f4c664c9
69f7baf3-c309-4c88-844a-624e685de29a
eef67af1-1cf5-439a-ae2a-6a007cb09ba9
d15cc6dd-d876-42f2-b9e3-1b7d28496d6f
56af2530-a0e0-45b0-97cd-9163300fb96c
8f5c2145-fbdd-4cb3-84d0-386a25e905d2
aeef0ca4-e20c-4bc4-b652-37875a41f525
1aa6bf79-a35b-44a3-83ff-3bfa4b7830ef
10343c35-6666-4e88-ab3c-cc05a10a5769
b93dcbed-afcf-4f40-a87a-250cbc7a6528
fd9c5792-8463-4977-8b10-fe1cf1bdad44
c311e33a-3769-428b-a79b-a8220c2f237b
c0473052-ddfe-4568-92eb-859319493ee1
0a7b37c1-2965-4048-92c3-d03c0909417d
eb653e42-1509-4e49-88b9-559a71277bed
Data:  poniedziałek, 19 czerwiec 2017, 09:08
Powód zamknięcia:  Done