rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_red
icon_green
icon_green
icon_red
icon_red
icon_green
icon_green
icon_red
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_green
icon_green
icon_green
icon_green
icon_red
icon_red
icon_green
icon_red
icon_red
icon_red
icon_green
icon_green
icon_green
icon_green
icon_blue
icon_green
 

FS#29774 — Installation Windows Server 2008 Virtuozzo

Przydzielony do projektu— Dystrybucje OS
Nagła usterka
Backend / Core
W trakcie realizacji
0%
16.06.2017 16:29

We are currently experiencing a problem with some Windows Server 2008
Virtuozzo installations.

We are working on the problem. Some installation can failed.